Do strážnice za vínem, folklorem a přírodou

Strážnice leží na Slovácku, v rovinách u řeky Moravy pod svahy Bílých Karpat. Je to město vína a lidových tradic, každoročně se tu koná Mezinárodní folklorní festival, vyhlášený je i zdejší skanzen a zámek, v němž si prohlédnete unikátní expozici lidových hudebních nástrojů.

Město Strážnice je srdcem moravského folklóru, má jádro starého i nového města a řadu nejen chráněných památek, vyniká krásnou přírodou v okolí Baťova kanálu.

Při příjezdu do malebné Strážnice Vás zaujmou Veselké (hned za bránou najdete náš penzion a restauraci) a Skalické brány i domy zdobené strážnickým ornamentem. 

Zámek Strážnice

Strážnický zámek – při okraji města, uprostřed rozlehlého anglického parku, je dvoupatrová budova zámku, který určitě stojí za návštěvu. Zámek byl přestavěn ze strážního hradu, proto Strážnice

 

Skanzen strážnice

Skanzen Strážnice Vás vrátí do časů chaloupek s doškovými střechami a řemeslných dílen s expozicemi tradičního života a bydlení na Slovácku. Vinohradnické stavby s vinohradem představují pěstování a výrobu vína od nejstarších dob. 

Přístav na baťově kanále

Jeden z nejživějších přístavů Baťova kanálu. Díky své poloze je zde dost rušno, ať už jde o provoz na vodní cestě nebo na březích. Nachází se kousek od historického středu města a bezprostředně sousedí se strážnickým skanzenem a zámeckým parkem. V přístavu můžete potkat vodníka, dát si něco dobrého v plovoucí cukrárně

Průžkův mlýn

Průžkův mlýn – jedna z nejstarších dochovaných staveb Strážnice, o které se píše již v roce 1543, má historické architektonické prvky: mohutné nosné trámy a dřevěný mlýnský mučící pranýř s letopočtem 1601.

Věž s kostelem sv. Martina

Věž s kostelem sv. Martina – k městu Strážnici neodmyslitelně patří věž s kostelem sv. Martina. Kostel byl postaven původně jako gotický lutheránský v 15. století, kdy vyhořelo Staré město.

StRážnické brány

Strážnické brány – v době tureckého nebezpečí, ve druhé pol. 16. století byl majitel panství Jan III. ze Žerotína jmenován hlavním vojenským velitelem Moravy a podle nařízení opevňoval pohraniční města. Tehdy bylo dobudováno opevnění Strážnice.